ZALOGUJ ADMIN |© RADEK BASZUK 2020

O AUTORZE

Radosław Baszuk. Adwokat, obrońca w procesach karnych.

Bartosz Maciejewski Photography

Sygnalista, demaskator (ang. whistleblower), to człowiek, który działając w dobrej wierze zgłasza lub ujawnia informacje o nieprawidłowościach godzących w interes publiczny lub interes pracodawcy, zachodzący w miejscu jego pracy. „Whistleblowing” to „dmuchanie w gwizdek”, sygnalizowanie niebezpieczeństwa. Transparency International definiuje sygnalizację jako ujawnienie albo przekazanie informacji o nieprawidłowościach dotyczących korupcji, niedopełnienia obowiązków, niezgodnych z prawem decyzji, zagrożenia zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, nadużycia władzy, rażącego marnowania zasobów publicznych, złego zarządzania, konfliktu interesów oraz działań mających na celu ukrycie tych zjawisk.

 

Parlament Europejski 14 lutego tego roku przyjął rezolucję o roli sygnalistów dla ochrony interesów finansowych UE. Wzywa w niej do przyjęcia skutecznego i kompleksowego europejskiego programu ich ochrony. Rezolucja jest środkiem nacisku na Komisję Europejską w sprawie przygotowania dyrektywy gwarantującej sygnalistom ochronę
i harmonizującej regulacje unijne i z krajowymi.

 

Prawodawstwo chroniące sygnalistów wprowadzono dotąd m. in. w Izraelu (1997), Wielkiej Brytanii (1998), Nowej Zelandii (2000), Republice Południowej Afryki (2000), Japonii (2004), Rumunii (2004), Kanadzie (2005), Ghanie (2006), na Węgrzech (2009 i 2013), w Słowenii (2010), Korei Południowej (2011), Indiach (2011), Belgii (2013), Australii (2013), na Malcie (2013), w Irlandii (2014), w Serbii (2014), na Słowacji (2015) i w Holandii (2016).

 

Polska nie uchwaliła dotychczas takiego prawa. Od dłuższego czasu postulują to organizacje pozarządowe.

 

"Kiedy przywódcy dają negatywny przykład, profesjonaliści tym bardziej muszą być sprawiedliwi. Trudno złamać państwo prawa bez wysługiwania się prawnikami; trudno doprowadzać do pokazowych procesów bez wysługiwania się sędziami" (Timothy David Snyder, Dwadzieścia przykazań wolnych ludzi).

DWIEŚCIE SŁÓW. DMUCHANIE W GWIZDEK
19 marca 2017

RADEK BASZUK

TAK TO WIDZĘ...