12 kwietnia 2018
Carlos Correia de Matos, portugalski adwokat, zarzucił sędziemu kłamstwo. Nazwał też jego decyzje niegodnymi. Sędzia
02 kwietnia 2018
Wraca temat uprawnienia sądów do sprawowania tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjnej. Tym razem za sprawą wyroków
16 marca 2018
Ten tekst dotyczyć miał decyzji Rzecznika Praw Obywatelskich o wycofaniu z Trybunału Konstytucyjnego wniosku kwestionującego
05 marca 2018
Klientelizm to forma wymiany społecznej, hierarchiczna relacja pomiędzy osobami o różnym statusie społecznym i zróżnicowanym
23 lutego 2018
Nakaz rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego to konsekwencja zasady domniemania niewinności. Wiedzą o tym obrońcy,
15 lutego 2018
W scenie zatrzymania Władysława Frasyniuka jest taka chwila, gdy w odpowiedzi na słowa „muszę zastosować
Bartosz Maciejewski Photography

Radek Baszuk

TAK TO WIDZĘ...© Radek Baszuk 2018