11 lutego 2020
Adwokatura instytucjonalna postanowiła zaznaczyć swoją obecność w sporze o relacje pomiędzy sądami krajowymi a Trybunałem
26 stycznia 2020
Ten przepis wprowadzony został do kodeksu wykroczeń w lipcu 1983r. Zniesiono stan wojenny, w czasie
06 stycznia 2020
Zgodnie ze znowelizowanym kodeksem postępowania karnego „w szczególnie uzasadnionych wypadkach” sąd może prowadzić postępowanie dowodowe,
27 października 2019
Sprawa dotyczy zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej opolskiej sędzi Ireny Majcher. W wyniku zażalenia
29 września 2019
Jak wynika z raportu przygotowanego przez grupę pomocy prawnej działającą przy Fundacji Wolni Obywatele RP,
18 sierpnia 2019
Taka historia. Jest ustawa o Policji. Ustawa zawiera delegację skierowaną do Rady Ministrów (art. 15
Bartosz Maciejewski Photography

Radek Baszuk

TAK TO WIDZĘ...© Radek Baszuk 2018