05 maja 2020
Prawo do pokojowych zgromadzeń jest gwarancją wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a
07 kwietnia 2020
Uchwalono ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r.
30 czerwca 2019
Za każdym razem wygląda to niemal dokładnie w ten sam sposób. Ma miejsce przestępstwo. Pojedyncze,
30 maja 2019
Obowiązek denuncjacji dotyczy także przestępstwa pedofilii popełnionego przed 13 lipca 2017r., niezależnie od tego, czy
15 maja 2019
Od 13 lipca 2017r. każdy, kto mając wiarygodną wiadomość o usiłowaniu lub dokonaniu seksualnego wykorzystania
17 marca 2019
Prawo do sądu, tak w ujęciu konstytucyjnym jak i konwencyjnym, to nie tylko prawo do
Bartosz Maciejewski Photography

Radek Baszuk

TAK TO WIDZĘ...


© Radek Baszuk 2020