10 maja 2018
Max Weber, próbując przeszło sto lat temu wyjaśnić fenomen zawodu prawnika, pisał, że prawnicy oparli
02 kwietnia 2018
Wraca temat uprawnienia sądów do sprawowania tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjnej. Tym razem za sprawą wyroków
05 marca 2018
Klientelizm to forma wymiany społecznej, hierarchiczna relacja pomiędzy osobami o różnym statusie społecznym i zróżnicowanym
15 lutego 2018
W scenie zatrzymania Władysława Frasyniuka jest taka chwila, gdy w odpowiedzi na słowa „muszę zastosować
06 lutego 2018
Jakiekolwiek podobieństwo tej historii do aktualnych wydarzeń i współczesnych postaci nie jest przypadkowe. Stanowi efekt
02 lutego 2018
Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Kto publicznie i wbrew faktom
Bartosz Maciejewski Photography

Radek Baszuk

TAK TO WIDZĘ...© Radek Baszuk 2018