30 września 2018
Wyobraźmy sobie procedurę sądową, której przedmiotem jest poddanie człowieka karze. Sędziów sądu pierwszej instancji powołuje
16 września 2018
„Hegel powiada gdzieś, że wszystkie historyczne fakty i postacie powtarzają się, rzec można, dwukrotnie. Zapomniał
07 września 2018
Kandydatka na stanowisko sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zrezygnowała z ubiegania się o nie. Decyzję
09 sierpnia 2018
Słynne słowa, które przypisuje się Voltaire’owi, najprawdopodobniej nigdy nie padły z jego ust. Pochodzą z
16 lipca 2018
Jest taki sposób tłumaczenia złych ocen społecznych wymiaru sprawiedliwości, który sprowadza się do twierdzenia, że
21 czerwca 2018
Weszła w życie ustawa o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017r., w tym także przepisy
Bartosz Maciejewski Photography

Radek Baszuk

TAK TO WIDZĘ...© Radek Baszuk 2018