16 grudnia 2018
W kręgach zbliżonych do partii rządzącej konsternacja i popłoch. Przewidywalni dotąd, jak kac po papierosach
18 listopada 2018
Był rok 1959. Na Kubie rewolucjoniści Fidela Castro zajęli Hawanę. Charles de Gaulle po raz
08 listopada 2018
Sędziowie, przesłuchiwani jako świadkowie w ramach tzw. czynności wyjaśniających, pozbawiani są przez rzeczników dyscyplinarnych prawa
24 października 2018
Sędzia Przemysław Radzik, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, zarzucił sędziemu Arkadiuszowi Krupie popełnienie przewinienia
30 września 2018
Wyobraźmy sobie procedurę sądową, której przedmiotem jest poddanie człowieka karze. Sędziów sądu pierwszej instancji powołuje
16 września 2018
„Hegel powiada gdzieś, że wszystkie historyczne fakty i postacie powtarzają się, rzec można, dwukrotnie. Zapomniał
Bartosz Maciejewski Photography

Radek Baszuk

TAK TO WIDZĘ...© Radek Baszuk 2018