15 października 2018
"Wrogość, jaką ja czy inni ateiści okazujemy czasem religii, ogranicza się tylko do słów —
30 września 2018
Wyobraźmy sobie procedurę sądową, której przedmiotem jest poddanie człowieka karze. Sędziów sądu pierwszej instancji powołuje
16 września 2018
„Hegel powiada gdzieś, że wszystkie historyczne fakty i postacie powtarzają się, rzec można, dwukrotnie. Zapomniał
07 września 2018
Kandydatka na stanowisko sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zrezygnowała z ubiegania się o nie. Decyzję
02 września 2018
W postępowaniu karnym można zawiesić podejrzanego w wykonywaniu zawodu. To środek zapobiegawczy. Stosowany jest w
19 sierpnia 2018
Tylko troje posłów zagłosowało przeciw. Trzydziestu wstrzymało się od głosu. Większość rządząca jak i opozycja
Bartosz Maciejewski Photography

Radek Baszuk

TAK TO WIDZĘ...© Radek Baszuk 2018