06 stycznia 2020
Zgodnie ze znowelizowanym kodeksem postępowania karnego „w szczególnie uzasadnionych wypadkach” sąd może prowadzić postępowanie dowodowe,
27 października 2019
Sprawa dotyczy zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej opolskiej sędzi Ireny Majcher. W wyniku zażalenia
29 września 2019
Jak wynika z raportu przygotowanego przez grupę pomocy prawnej działającą przy Fundacji Wolni Obywatele RP,
18 sierpnia 2019
Taka historia. Jest ustawa o Policji. Ustawa zawiera delegację skierowaną do Rady Ministrów (art. 15
24 lipca 2019
„Niczyje zdrowie, wolność ani mienie nie są bezpieczne, kiedy obraduje parlament” Mark Twain W prawie
17 lipca 2019
Postępowanie karne wobec tego konkretnego podejrzanego zostało prawomocnie umorzone przez sąd. Powodem umorzenia było ustalenie,
Bartosz Maciejewski Photography

Radek Baszuk

TAK TO WIDZĘ...© Radek Baszuk 2018