RADEK BASZUK

TAK TO WIDZĘ...

15 lipca 2017
DWIEŚCIE SŁÓW. ZA CO NIE ZAPŁACISZ KARTĄ

"Kiedy przywódcy dają negatywny przykład, profesjonaliści tym bardziej muszą być sprawiedliwi. Trudno złamać państwo prawa bez wysługiwania się prawnikami; trudno doprowadzać do pokazowych procesów bez wysługiwania się sędziami" (Timothy David Snyder, Dwadzieścia przykazań wolnych ludzi).

W środku dzisiejszej nocy Senat przyjął ustawy zmieniające ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i Prawo o ustroju sądów powszechnych. Wbrew zapewnieniom pinokiów z Ministerstwa Sprawiedliwości i dyżurnych prawników obozu rządzącego, ustawy te znoszą w wymiarze faktycznym ustrojową niezależność sądów oraz instytucjonalne gwarancje niezawisłości sędziów.

 

Tej nocy zmieniono także Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Zaryzykuję stwierdzenie, że zmiany w Kodeksie korespondują w dłuższej perspektywie ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości. Zgodnie z nowelizacją, grzywna za wykroczenie nałożona mandatem  przez policjanta, będzie mogła być uiszczona za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile policjant dysponować będzie urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. Najwyraźniej, z jakichś powodów rządzący przewidują spadek zainteresowania obywateli możliwością odmowy przyjęcia mandatu karnego, a tym samym poddania decyzji policjanta kontroli sądu. Z jakichś powodów zakładają zwiększoną motywację dla zakończenia przygody na linii obywatel - państwo na możliwie wczesnym jej etapie, przynajmniej z punktu widzenia obywatela. Jak dla mnie, koncepcja taka, choć sprzeczna (kto by się tym przejmował) z deklaracją odbudowy zaufania do sądów, wydaje się mieć sens. Zdrowy rozsądek zawodzi nas jednak rzadziej niż zaufanie. Wybierając się po wakacjach (vacatio legis) na antyrządowe zgromadzenie, warto pamiętać o zabraniu ze sobą karty kredytowej. Niezawisłość sędziów jest bezcenna. Za wszystko inne zapłacisz kartą.

Bartosz Maciejewski Photography

O AUTORZE

Radosław Baszuk. Adwokat, obrońca w procesach karnych.

ZALOGUJ ADMIN |© RADEK BASZUK 2020