RADEK BASZUK

TAK TO WIDZĘ...

21 kwietnia 2017
DWIEŚCIE SŁÓW. ZA WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ

"Kiedy przywódcy dają negatywny przykład, profesjonaliści tym bardziej muszą być sprawiedliwi. Trudno złamać państwo prawa bez wysługiwania się prawnikami; trudno doprowadzać do pokazowych procesów bez wysługiwania się sędziami" (Timothy David Snyder, Dwadzieścia przykazań wolnych ludzi).

W ostatnich dniach marca w Mińsku, Grodnie, Homlu, Witebsku, Brześciu i szeregu innych mniejszych miejscowości Białorusi doszło do antyrządowych manifestacji. Demonstracje rozpędzone zostały brutalnie przez siły policyjne. Niezależne białoruskie media pisały o setkach zatrzymanych, wśród których byli także opozycyjni politycy, obrońcy praw człowieka oraz dziennikarze. Wyroki skazujące już pozapadały. Niemal miesiąc później Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wydała uchwałę, w której „WEZWAŁA” do odważnego i bezkompromisowego wykonywania swoich obowiązków … białoruskich adwokatów. Informację podała facebookowa strona adwokatura.online, prowadzona przez Komisję ds. Wizerunku Zewnetrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (link). O ewentualnych pomysłach wsparcia dla represjonowanych i uwięzionych, podobnie jak o oczekiwaniach adwokatury katowickiej wobec władz polskich odpowiedzialnych za stosunki polsko-białoruskie, nie napisano.

 

Anonimowe, choć dobrze poinformowane źródła donoszą, że sam Aleksander Łukaszenka przejawia rosnący niepokój determinacją śląskich obrońców praw człowieka. Administracja Prezydenta Republiki rozważa skierowanie do białoruskich adwokatów apelu o nieuleganie wrogim podszeptom. Demonstracyjne zwodowanie na Bugu w Brześciu lotniskowca „Prypeć” zbiegło się w czasie z odwołaniem na konsultacje do Mińska konsula generalnego z Białegostoku. Dlaczego z Białegostoku? W Katowicach nie ma konsulatu. 

Bartosz Maciejewski Photography

O AUTORZE

Radosław Baszuk. Adwokat, obrońca w procesach karnych.

ZALOGUJ ADMIN |© RADEK BASZUK 2020