RADEK BASZUK

TAK TO WIDZĘ...

07 marca 2017
DWIEŚCIE SŁÓW. ŻADNYCH WĄTPLIWOŚCI

"Kiedy przywódcy dają negatywny przykład, profesjonaliści tym bardziej muszą być sprawiedliwi. Trudno złamać państwo prawa bez wysługiwania się prawnikami; trudno doprowadzać do pokazowych procesów bez wysługiwania się sędziami" (Timothy David Snyder, Dwadzieścia przykazań wolnych ludzi).

W oczekiwaniu na pierwsze kandydatury do nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego…

 

Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym, która wkrótce powstanie, będzie mogła interweniować w przypadkach takich, jakie miały miejsce podczas konferencji sędziów w Katowicach, kiedy to skierowano apel do środowisk sędziowskich, aby odmówić zastosowania ustawy w razie niezgodności ze standardami międzynarodowymi. Jeżeli znajdą się sędziowie, którzy zechcą się stosować do tego apelu, który jest też niczym innym, jak wprowadzaniem polityki na polskie sale sądowe, to mam nadzieję, że powołana w ramach reformy Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym będzie takie sytuacje mogła rozstrzygać. Nie mam żadnych wątpliwości, że jeśli […] uzyskam uprawnienia, jako osoba uczestnicząca w postępowaniach dyscyplinarnych, to skorzystam z tych uprawnień i wierzę, że Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym, którą chcemy powołać, takie sprawy skoryguje w sposób definitywny - Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości, Telewizja Trwam, 4 marca 2017r.

 

Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 91 ust. 2 i 3 (Dz.U.1997.78.483).

Bartosz Maciejewski Photography

O AUTORZE

Radosław Baszuk. Adwokat, obrońca w procesach karnych.

ZALOGUJ ADMIN |© RADEK BASZUK 2020