RADEK BASZUK

TAK TO WIDZĘ...

24 lipca 2018
DWIEŚCIE SŁÓW. KIEDY ROZUM ŚPI

"Kiedy przywódcy dają negatywny przykład, profesjonaliści tym bardziej muszą być sprawiedliwi. Trudno złamać państwo prawa bez wysługiwania się prawnikami; trudno doprowadzać do pokazowych procesów bez wysługiwania się sędziami" (Timothy David Snyder, Dwadzieścia przykazań wolnych ludzi).

Kobieta na oknie biura poselskiego rządzącej partii napisała "PZPR". Specjalnie powołany zespół policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz dwóch komend powiatowych wykrył sprawcę w kilkanaście godzin. Kobietę zatrzymano, skuto, poddano upokarzającym procedurom. Po konsultacji z prokuratorem ogłoszono zarzut publicznego propagowania totalitarnego ustroju państwa.

 

Znaczenie językowe propagowania to rozpowszechnianie, popularyzowanie, szerzenie. W prawie karnym, to zachowanie polegające na prezentowaniu totalitarnego ustroju państwa, w zamiarze przekonania do niego. Totalitaryzm zdefiniować można najogólniej jako system, w którym zachowania społeczne są kontrolowane przez arbitralną władzę państwową, realizującą za pomocą terroru zamkniętą i niepodlegającą ocenie wizję ideologiczną.

 

Można poważnie potraktować tę sytuację i przyjąć, że kreśląc symboliczny znak równości pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością oraz Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą kobieta faktycznie propaguje ustrój totalitarny. Kierując się wskazaniami logiki trzeba jednak wtedy uznać, że popularyzuje i przekonuje do programów i celów obu partii i że obie taki ustrój utożsamiają. To ważna deklaracja, gdy weźmie się pod uwagę, że pochodzi od organów państwa przez jedną z tych partii, tę jeszcze istniejącą, rządzonego.

 

Jest taki rysunek Andrzeja Mleczki. Dwaj policjanci obserwują człowieka. Człowiek pisze na murze słowa „rządzą idioci”. „Aresztować go za obrazę władzy, czy za zdradę tajemnicy państwowej?” pyta jeden z policjantów. Tym razem rozsądnej refleksji myślących policjantów z rysunku najwyraźniej zabrakło.

Bartosz Maciejewski Photography

O AUTORZE

Radosław Baszuk. Adwokat, obrońca w procesach karnych.

ZALOGUJ ADMIN |© RADEK BASZUK 2020