ZALOGUJ ADMIN |© RADEK BASZUK 2020

O AUTORZE

Radosław Baszuk. Adwokat, obrońca w procesach karnych.

Bartosz Maciejewski Photography

Przeczytałem kolejny artykuł o reklamie w adwokaturze. Kolejny tekst o tym czy wolno, czy nie, czy zakaz jest przestrzegany, czy nie, co jest reklamą a co „dozwoloną informacją”, czy karać adwokatów za korzystanie z narzędzi reklamowych, czy nie. O tym wreszcie, jak władze adwokatury nieustająco, kolejną kadencję, z uwagą i etosową rozwagą pochylają się nad tą kwestią.

Postanowiłem zatem i ja o tym napisać. Kategorycznie obiecuję, że więcej tego nie zrobię. Już mi się nie chce.

 

Adwokat jest przedsiębiorcą. Adwokat może rozpowszechniać informacje o świadczonej usłudze mające na celu promowanie towarów, usług lub wizerunku, jeżeli informacje te są zgodne z zasadami wykonywania zawodu. Wprowadzanie ograniczeń w zakresie rozpowszechniania tych informacji jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy ograniczenia te nie prowadzą do dyskryminacji, są proporcjonalne i uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym. Wynika to w sposób oczywisty z treści art. 9 ustawy z 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosowanego odpowiednio z mocy art. 6 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców do każdego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.

 

Zasady wykonywania zawodu nie mogą zatem zakazywać rozpowszechniania informacji o świadczonej usłudze mających na celu promowanie towarów, usług lub wizerunku.

Jeśli to nie reklama, to co?

 

Problem nie w tym, że zasady wykonywania zawodu zakazują adwokatom korzystania z reklamy, bo zakaz taki, jako sprzeczny z ustawą, nie może być podstawą mającej ustawowy charakter odpowiedzialności dyscyplinarnej. Problemem jest to, że od lat propozycje uregulowania koniecznych ograniczeń w korzystaniu z niej są przez władze adwokatury wyrzucane do kosza.

"Kiedy przywódcy dają negatywny przykład, profesjonaliści tym bardziej muszą być sprawiedliwi. Trudno złamać państwo prawa bez wysługiwania się prawnikami; trudno doprowadzać do pokazowych procesów bez wysługiwania się sędziami" (Timothy David Snyder, Dwadzieścia przykazań wolnych ludzi).

DWIEŚCIE SŁÓW. W TEJ SPRAWIE OSTATNICH.
22 października 2021

RADEK BASZUK

TAK TO WIDZĘ...